Jarmark Kultur


Proszę ściągać kalendarz Ramadanu 2017 w pdf-ie. Dokument wymaga Acrobat Reader

You can download Ramadan Calendar for 2017. document is in pdf format. You need Acrobat Reader to read it
Tu znajdziesz kalendarz Ramadanu 2017. Dokument wymaga Acrobat Reader-Please download Ramadan Calendar for this year 2017

Jarmark Kultur (Noc Muzeów) – sobota 20 maja

Al. Kasprowicza 24 godz. 16:00-24:00Harmonogram:

16:00-17:30 Warsztaty dla dzieci "Muzułmańscy prekursorzy wynalazków"

17:30-18:30 Warsztat językowy – język urdu

18:30-19:30 Warsztat językowy – język arabski

19:30-20:30 Warsztat językowy – język swahili

21:00-21:30 Pokaz palestyńskiego tańca narodowego "Dabka"Pozostałe atrakcje w godz. 16:00-24:00

1. BAITHAK – kącik indo-pakistański z regionalnymi przekąskami oraz pamiątkami

2. Wystawa fotograficzna „Pakistan w obiektywie”

3. Wystawa ceramiki tunezyjskiej z Muknin

4. Wystawa fotograficzna „Historia islamu w Egipcie”

5. Degustacja palestyńskich przekąsek i stoisko z pamiątkami

6. Stoisko księgarni muzułmańskiej „Awerroes”

Cultures Fairs (Museums Night) – Saturday the 20th May

Kasprowicza St. 24 – duration: 16:00-24:00

Agenda

16:00-17:30 Workshops for children “Muslim inventors"

17:30-18:30 Urdu language workshop

18:30-19:30 Arabic language workshop

19:30-20:30 Swahili language workshop

21:00-21:30 A performance of Palestinian traditional dance "Dabka"Other events between 16:00-2400

1. BAITHAK – Indo-Pakistani corner with regional snacks and souvenirs

2. Photographic exhibition „Pakistan in a lens”

3. Tunisian ceramics from Muknin exhibition

4. Photographic exhibition „History of Islam in Egypt”

5. Palestinian snacks tasting and souvenirs stand

6. Stand with Muslim books of the publishing house Awerroes from Wrocław

Dzień Kultury Muzułmańskiej – niedziela 21 maja
Al. Kasprowicza 24 – godz. 10:00-18:30

Harmonogram

10:00 otwarcie i powitanie gości (S)

10:15-11:15  wykład pt.”Kaligrafia urdu" oraz warsztaty (C)

11:15 degustacja egipskich potraw regionalnych (SKE)

11:45  pokaz pieczenia tradycyjnego palestyńskiego chleba (SK-pal)

12:00-12:20pokaz palestyńskiego tańca regionalnego "Dabka" (S)
12:20-13:10 warsztaty tańca "Dabka" (S)
13:10-14:00 zwiedzanie meczetu oraz modlitwa Dhuhr (M)
14:00-14:45 wykład pt."Elementy folklorystyczne w kulturze palestyńskiej” (C)
14:45 degustacja potraw palestyńskich (SK-pal)
15:15 pokaz pieczenia chleba pakistańskiego naan i przyrządzania napoju lassi (SK-pak)
15:30 pokaz tradycji ślubnych wraz z degustacją potraw oraz pokaz mody strojów indo-pakistańskiej (SK-pak)
16:15-17:30 wykład pt."Henna w kulturze muzułmańskiej" oraz warsztaty – uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy, które prowadzone będą dla 20 uczestników zaraz po wykładzie (C)
17:30-18:30 modlitwa Asr oraz wykład w meczecie pt."Modlitwa muzułmańska w teorii i praktyce” (M)
18:30 zakończenie i pożegnanie gości (S)


Inne atrakcje

 • stoiska z pamiątkami, widokówkami, literaturą

 • wystawa fotograficzna pt. „Kair – miasto 1000 minaretów" (1 p.)

 • wystawa tunezyjskiej ceramiki z Muknin (1 p.)

 • w godz. 11:00-14:00 kaligrafowanie imion w j. urdu (SK-pak)

 • od 12:00 henna art - artystycznych zdobień henną (SK-pal)

 • 12:00-14:00 dialog z muzułmaniem – porozmawiaj o islamie (1 p.)

 • od 15:00 kącik upinania hidżabu, muzułmańskiego kobiecego nakrycia głowy (SK-pal)

 • kącik plastyczny dla dzieci (SK-pal)

 • kawa i herbata

Legenda

SKE – strefa kultury egipskiej

SK-pal - strefa kultury palestyńskiej

SK-pak – strefa kultury INDO-PAK

S – scena

SKT- strefa kultury tunezyjskiej

C- klub

1 p.- pierwsze piętro

M – meczet


Muslim Culture Open Day – Sunday the 21st May
Kasprowicza St. 24 – duration 10:00-18:30

Agenda

10:00  opening and welcoming guests (S)

10:15-11:15 lecture “Urdu calligraphy" and workshops (C)

11:15 Egyptian regional snacks tasting (SKE)

11:45  traditional Palestinian bread baking show (SK-pal)

12:00-12:20  traditional Palestinian dance show "Dabka" (S)
12:20-13:10 dance workshops (S)
13:10-14:00<visiting the mosque and Dhurs prayer (M)
14:00-14:45 lecture about "Folk elements of Palestinian culture” (C)
14:45 Palestinian regional snacks tasting (SK-pal)
15:15 Pakistani bread (naan) baking show and Pakistani drink (lassi) preparing show (SK-pak)
15:30 w Indo-Pakistani wedding and fashion traditions show with regional snacks tasting (SK-pak)
16:15-17:30 lecture about "Henna in the Muslim culture" with workshops. Attention! You must register for workshops straight after the lecture – only 20 slots available! (C)
17:30-18:30 Asr prayer and lecture in the mosque "A theory and practice of Muslim prayer” (M)
18:30 closing the event (S)

Other events during the day

 • souvenirs stands

 • Photo exhibition of "Cair – the city of 1000 minarets” (1 p.)

 • Muknin ceramics exhibition from Tunisia(1 p.)

 • 11:30-14:00 names calugraphy in urdu

 • from 1200 henna art – henna decoration corner (SK-pal)

 • 12:00-14:00 dialogue with a Muslim – let’s talk about Islam (1 p.)

 • from 15:00 hijab corner (SK-pal)

 • art corner for kids (SK-pal)

 • coffee and tea


Legenda

SKE – Egyptian culture area

SK-pal – Palestinian culture area

SK-pak – INDO-PAK culture area

S – stage

SKT- Tunisian culture area

C- club

I p. – first floor

M –mosque