Oświadczenie Ligi Muzułmańskiej w RP dot. zamachu w Stambule dn. 28.06.2016

Oświadczenie LM w RP dotyczące zamachu w Stambule w dniu 28 czerwca 2016 roku

Dnia 28 czerwca 2016 roku doszło do kolejnego zamachu, tym razem ofiarami były osoby przebywające na lotnisku w Stambule. Znów zginęli niewinni ludzie. Nikt i nic nie może usprawiedliwiać pobudek, z powodu których śmierć poniosło 41 osób, a wiele zostało rannych.

Liga Muzułmańska w RP stanowczo i kategorycznie potępia wszelkie akty przemocy i wszelką bezmyślną manifestację siły, skutkiem których zawsze jest śmierć bezbronnych osób. Zamachowcy są instrumentem w rozgrywkach politycznych łudząc się, że robią to dla dobra swojej religii i dla Boga – nic bardziej mylnego. Tylko Bóg, który daje człowiekowi życie może je odebrać.

Świat, w którym obecnie przyszło nam żyć pełen jest nienawiści i braku tolerancji, czego owocem są m.in. serie zamachów na całym globie ziemskim. Modlimy się za ofiary zamachu oraz łączymy się w bólu i rozpaczy z ich rodzinami i bliskimi.

Pod oświadczeniem podpisują się następujące organizacje:

Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego

Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce