Śluby

Małżeństwo jako instytucja społeczna jest głównie kontraktem cywilnym, więc opiera się na takich samych warunkach jak inne umowy. Ważność zależy od uprawnień układających się stron, które zgodnie z prawem Islamskim, wpływają większością i rozwagą. Obopólna zgoda i publiczne ogłoszenie związku są jego ważnymi elementami. Prawo nie określa formy tej umowy ani szczególnej ceremonii religijnej, mimo że istnieją różne tradycje w krajach muzułmańskich. Zachęca się do dostosowania się do nich. Jeśli chodzi o Szariat, to związek staje się prawomocny, jeśli dojdzie do oświadczyn od jednej ze stron i ich akceptacja drugiej strony. Propozycja ta może wyjść bezpośrednio od zainteresowanej strony lub też od pośredniczącej osoby tj.Wakil. W tradycyjnym muzułmańskim małżeństwie zgoda kobiety jest przekazywana przez jej przedstawiciela. Zazwyczaj przy zawieraniu związku jest dwóch świadków, którzy biorą też udział w rodzinnej ceremonii. Mąż daje żonie wiano, które jest na jej wyłączny użytek i korzyść. Wiano jest istotnym elementem zawarcia związku, ale nie wpływa na jego ważność, choć mąż zgodnie z tradycją powinien je dać.