Religia i obrzędy

Werset al-Kursijj

Dodał: mcko, opublikowano: 2014-01-10 16:41:55

W imię Allaha Miłosiernego Litościwego, „Allah – nie ma innego boga jak tylko On; Wiekuisty, Al-Qajjum. Nie ogarnia Go ani drzemka, ani sen. Do Niego należy wszystko, co jest w niebiosach, jak i to, co ...

Zobacz więcej ...

Ataki na świętości muzułmanów

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-12-13 16:51:40

W 1969 roku jeden z żydowskich ekstremistów meczet Al-Aksa w Jerozolimie, co spowodowało zniszczenia znacznej części budynku, m.in. zabytkowej ambony (kazalnica – minbar) Salladyna. Mówię o tym, bowiem ...

Zobacz więcej ...

Al-Amana

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-12-06 16:47:35

Prorok rzekł: „Zwróć depozyt, który został tobie powierzony i nie zdradzaj tego, który Ciebie zdradził”. Kalif Abu Bakr przytaczając tę myśl, ujął to w następujący sposób: ...

Zobacz więcej ...

Prawa wiernego

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-11-29 17:01:49

Tematyka tekstów Szari’a krąży wokół ochrony praw. W jednym z nich Prorok (S) wymienia przysługujące prawa każdego muzułmanina wobec innego wyznawcy islamu. Rzekł On, że jest ich sześć. Towarzysze ...

Zobacz więcej ...

Okazywanie wdzięczności za łaskę

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-11-22 16:59:57

Bóg rzekł: „I dał wam wszystko, o co prosiliście. I gdybyście się podjęli zliczenia dobrodziejstw Allaha, to nie zdołalibyście policzyć. Zaprawdę, człowiek jest niesprawiedliwy i nieustannie okazuje ...

Zobacz więcej ...

Sens islamu

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-11-15 16:56:21

Jest przynajmniej jeden werset w Qur’anie, którego można użyć, aby zdefiniować sens naszej religii. W tym krótkim wersecie Bóg użył pięciu wyrazów, w którym podsumował sedno ...

Zobacz więcej ...

Dzień Aszura

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-11-08 16:54:47

Dziesiąty dzień miesiąca Muharram zwany ʼAszuraʼ jest wielkim i świętym dniem. Mamy wiele tekstów źródłowych, z których wynika, iż prorocy w tym dniu pościli. Na temat wyjątkowości tego ...

Zobacz więcej ...

Kalendarz muzułmański

Dodał: mcko, opublikowano: 2013-11-01 16:53:01

W najbliższy poniedziałek nadchodzi nowy rok muzułmańskiego kalendarza Hidżri – 1435. Jest to okazja przy której – My muzułmanie – powinniśmy na chwilę zatrzymać się, przypomnieć sobie ...

Zobacz więcej ...