Oferta kulturalna

Dni Kultury Muzułmańskiej

Dodał: mcko, opublikowano: 2017-05-19 23:42:50Dzień Kultury Muzułmańskiej – niedziela 21 maja
Al. Kasprowicza 24 – godz. 10:00-18:30

Harmonogram

10:00 otwarcie i powitanie gości (S)

10:15-11:15  wykład pt.”Kaligrafia urdu" oraz warsztaty (C)

11:15 degustacja egipskich potraw regionalnych (SKE)

11:45  pokaz pieczenia tradycyjnego palestyńskiego chleba (SK-pal)

12:00-12:20pokaz palestyńskiego tańca regionalnego "Dabka" (S)
12:20-13:10 warsztaty tańca "Dabka" (S)
13:10-14:00 zwiedzanie meczetu oraz modlitwa Dhuhr (M)
14:00-14:45 wykład pt."Elementy folklorystyczne w kulturze palestyńskiej” (C)
14:45 degustacja potraw palestyńskich (SK-pal)
15:15 pokaz pieczenia chleba pakistańskiego naan i przyrządzania napoju lassi (SK-pak)
15:30 pokaz tradycji ślubnych wraz z degustacją potraw oraz pokaz mody strojów indo-pakistańskiej (SK-pak)
16:15-17:30 wykład pt."Henna w kulturze muzułmańskiej" oraz warsztaty – uwaga! Na warsztaty obowiązują zapisy, które prowadzone będą dla 20 uczestników zaraz po wykładzie (C)
17:30-18:30 modlitwa Asr oraz wykład w meczecie pt."Modlitwa muzułmańska w teorii i praktyce” (M)
18:30 zakończenie i pożegnanie gości (S)


Inne atrakcje

 • stoiska z pamiątkami, widokówkami, literaturą

 • wystawa fotograficzna pt. „Kair – miasto 1000 minaretów" (1 p.)

 • wystawa tunezyjskiej ceramiki z Muknin (1 p.)

 • w godz. 11:00-14:00 kaligrafowanie imion w j. urdu (SK-pak)

 • od 12:00 henna art - artystycznych zdobień henną (SK-pal)

 • 12:00-14:00 dialog z muzułmaniem – porozmawiaj o islamie (1 p.)

 • od 15:00 kącik upinania hidżabu, muzułmańskiego kobiecego nakrycia głowy (SK-pal)

 • kącik plastyczny dla dzieci (SK-pal)

 • kawa i herbata

Legenda

SKE – strefa kultury egipskiej

SK-pal - strefa kultury palestyńskiej

SK-pak – strefa kultury INDO-PAK

S – scena

SKT- strefa kultury tunezyjskiej

C- klub

1 p.- pierwsze piętro

M – meczet


Muslim Culture Open Day – Sunday the 21st May
Kasprowicza St. 24 – duration 10:00-18:30

Agenda

10:00  opening and welcoming guests (S)

10:15-11:15 lecture “Urdu calligraphy" and workshops (C)

11:15 Egyptian regional snacks tasting (SKE)

11:45  traditional Palestinian bread baking show (SK-pal)

12:00-12:20  traditional Palestinian dance show "Dabka" (S)
12:20-13:10 dance workshops (S)
13:10-14:00<visiting the mosque and Dhurs prayer (M)
14:00-14:45 lecture about "Folk elements of Palestinian culture” (C)
14:45 Palestinian regional snacks tasting (SK-pal)
15:15 Pakistani bread (naan) baking show and Pakistani drink (lassi) preparing show (SK-pak)
15:30 w Indo-Pakistani wedding and fashion traditions show with regional snacks tasting (SK-pak)
16:15-17:30 lecture about "Henna in the Muslim culture" with workshops. Attention! You must register for workshops straight after the lecture – only 20 slots available! (C)
17:30-18:30 Asr prayer and lecture in the mosque "A theory and practice of Muslim prayer” (M)
18:30 closing the event (S)

Other events during the day

 • souvenirs stands

 • Photo exhibition of "Cair – the city of 1000 minarets” (1 p.)

 • Muknin ceramics exhibition from Tunisia(1 p.)

 • 11:30-14:00 names calugraphy in urdu

 • from 1200 henna art – henna decoration corner (SK-pal)

 • 12:00-14:00 dialogue with a Muslim – let’s talk about Islam (1 p.)

 • from 15:00 hijab corner (SK-pal)

 • art corner for kids (SK-pal)

 • coffee and tea


Legenda

SKE – Egyptian culture area

SK-pal – Palestinian culture area

SK-pak – INDO-PAK culture area

S – stage

SKT- Tunisian culture area

C- club

I p. – first floor

M –mosque


Zobacz więcej ...

Dni Kultury Muzułmańskiej

Dodał: mcko, opublikowano: 2014-12-02 14:01:55

Organizując Dni Kultury Muzułmańskiej dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć Państwu sposobność zapoznania się z kulturą szeroko pojętego świata arabsko-muzułmańskiego, zgłębienia jego materialnego, jak ...

Zobacz więcej ...