Wydawnictwo

Siedziba wydawnictwa i dystrybucji książek muzułmańskich „Awerroes” we Wrocławiu w naszym Centrum. Wydawnictwo i księgarnia posiada najbogatszy w Polsce wybór publikacji o tematyce muzułmańskiej, autorstwa niekwestionowanych uczonych oraz badaczy Qur’anu i Sunny, książki naukowe dotyczące szeroko pojętych zagadnień związanych z islamem i jego rolą we współczesnym świecie, jak również podręczniki oraz inne produkty przeznaczone dla dzieci. Na bogatą i wyjątkową w skali kraju ofertę składają się przede wszystkim publikacje wydane dotychczas przez Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego, Instytut Studiów nad Islamem, Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich oraz Ligę Muzułmańską w RP. Zapraszamy na stronę sklepu!